logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 50309
Meno kňaza : Henrich(1332,Drienov)
Pcmeno kňaza : henrich1332drienov
Meno farnosti : Drienov
Pcmeno farnosti : drienov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 209
Poradie : 51840
Citát : Item Henricus sacerdos de villa Rudigueri iuratus extimavit decimam bene-
ficii per annum ad XII. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad : Henrich, kňaz z Drienova (Sidopataka), prísažne odhadol desiatok z benefícia ročne na 12 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.