logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 66261
Meno kňaza : Hegedűs, Ján (1864)
Pcmeno kňaza : hegedusjan1864
Názov knihy : Schematizmus Cleri Archidioecesis Strigoniensis 1915. Ostrihom 1915
Skratka knihy : Schem1915
Strany : 317
Poradie : 3700
Citát : Hegedüs Joannes, nat. 1864. Sept. 13. Léva; ord. 1897.
Jul. 4. 1897—1899. in Dioec. Nitriensi; 1899. in
ADioec. susceptus, coop. in Dunaszentpál; 1901.
catecheta in Budapest; 1907. parochus in Bussa,
1910. in Csáb

Číslo záznamu : 71112
Meno kňaza : Hegedűs, Ján (1864)
Pcmeno kňaza : hegedusjan1864
Skratka knihy : Schem1927
Poradie : 970
Citát : H e g e d ű s Joannes, nat. 1864. Sept. 13. Léva; ord. 1897. Jul. 4. 1897—1899. in Dioec. Nitriensi; 1899. in ADioec. susceptus, coop. in Dunaszentpál; 1901. Catecheta in Budapest; 1907. parochus in Bussa, 1910 in Csáb, 1918. in Uny