logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2360
Meno kňaza : Haszprunkay, Andrej Ignác
Pcmeno kňaza : haszprunkayandrejignac
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 614
Poradie : 159490
Citát : Haszprunkay Andreas, Ignatius.Theologiae ab 1672. in Pázmáneo studuit. 9. Febr. 1675. investitus parochus in Szucsán. 1677. jam munus VADni gessit. Hinc 1679. transivit ad Malaczka, ubi usque 1691. operatus est. 18. Mart. 1699. in vestituram accepit in Gajar. 1709. Successorem nactus. In visitatione 1714. peracta dicitur „de functus parochus loci.“
Preklad : Teológiu študoval od r. 1672 v Pázmáneu. 9. februára 1675 bol ustanovený za farára v Sučanoch. V r. 1677 už zastával úrad vicedekana. Odtiaľ prešiel v r. 1679 do Malaciek, kde pracoval až do r. 1691. Od 18. marca 1699 pôsobil v Gajaroch. V r. 1709 dostal nástupcu. Vo vizitácii, konanej r. 1714 sa hovorilo „zomrelý miestny farár.“

Číslo záznamu : 29062
Meno kňaza : Haszprunkay, Andrej Ignác
Pcmeno kňaza : haszprunkayandrejignac
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 71
Poradie : 4860
Citát : Haszprunkay Andrej Ignác
1675 farár v Sučanoch, 1677 VAD, 1679 farár v Malackách, 1699 v Gajaroch, do 1709.