logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2338
Meno kňaza : Harczy, Štefan
Pcmeno kňaza : harczystefan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 612
Poradie : 159270
Citát : Harczy Stephanus. Felfalvensis in cottu Bars. 1758. susceptus in alumnat. Bndensem, Széchényianum. Studia theologica in semin. generali absolvit et 21. Dec. 1765. ordinatus est. 13. Oct. 1766. missus pro capallano domestico ad viduam Nicolai Bossányi, natam Sipeky. 1772. cooperatorem egit in Oszlány. 1773. parochus factus in Szelezsény. Resolutis per r. consilium locumten. 4000 flnis 1775. nova ecclesia erecta et 1. Jul. 1777. per Joannes Filó benedicta. Constructa item domus parochialis. Ob continuam oculorum affectionem excoecatus, 1782. resignavit parochiam et inter emeritos parochos susceptus, Tirnaviam recessit, ubi † 31. Aug. 1793.
Preklad : Z Hornej Vsi v Tekovskej župe. V r. 1758 bol prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana. Teologické štúdiá absolvoval v generálnom seminári a 21. decembra 1765 bol vysvätený za kňaza. 13. októbra 1766 bol poslaný za domáceho kaplána ku vdove po Mikulášovi Bossányim, rodenej Sipekyovej. V r. 1772 pôsobil ako kaplán v Oslanoch. V r. 1773 sa stal farárom v Sľažanoch. Miestodržiteľská rada poskytla v r. 1775 na postavenie nového kostola 4000 florénov, ktorý 1. júla 1777 požehnal Ján Filó. Bola postavená aj fara. Kvôli zápalu spojiviek oslepol, v r. 1782 sa zriekol farnosti a bol prijatý medzi medzi emeritných farárov v Trnave, kde † 31. augusta 1793.