logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2330
Meno kňaza : Hanzel, Matúš
Pcmeno kňaza : hanzelmatus
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 611
Poradie : 159190
Citát : Hanzel Matthaeus.Theologiam cum secundo a. in collegio generali 1695. absolvit. 7. Jan. 1696. ordinatus et 17. Mart. ejusdem a. investitus parochus in Nizsna. Ibidem 1700. Josephus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho dicit: Annorum 30. Convertit hic 106. Nullum copulavit absque trina denuntiatione et praemissa confesione. Hinc 8. Maji 1701. in Turócz-Szent-Ilona. Inde vero 13. Mart. 1709. in Szucsány. Exhinc demum 2. Apr. 1711. in Mosócz, ubi 1733. successorem nactus.
Preklad : Teológiu absolvoval v generálnom seminári v r. 1695 po druhom ročníku. 7. januára 1696 bol vysvätený za kňaza a 17. marca toho roka bol ustanovený za farára v Nižnej. Tam v r. 1700 vykonal vizitáciu Jozef Pongrácz, ktorý o farárovi povedal: 30 ročný. Tu obrátil 106 veriacich. Nezosobášil nikoho bez troch ohlášok a spovede. Potom od 8. mája 1701 pôsobil Turčianskej Svätej Helene, od 13. marca 1709 v Sučanoch. Odtiaľ potom od 2. apríla 1711 v Mošovciach, kde v r. 1733 dostal nástupcu.

Číslo záznamu : 29051
Meno kňaza : Hanzel, Matúš
Pcmeno kňaza : hanzelmatus
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 70
Poradie : 4750
Citát : Hanzel Matej
Po 2.ročníku teol. 1696 farár v Nižnej na Orave. CV 1700 píše, že je 30ročný. Obrátil tu 106 inovercov. Nikoho nesobášil bez 3 ohlášok a spovede. 1701 v Sv. Helene, 1709 v Sučanoch, 1711-1730 v Mošovciach. NSP