logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36859
Meno kňaza : Hankovič, Ján
Pcmeno kňaza : hankovicjan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 6130
Citát : HANKOVITS, Ján
* nar. 13.5.1770 Haniska, ord. 1794, +23.2.1824 Svinia
* štúdiá – Košice, vyššie š. – Jáger, 1794 kaplán Boldogkőváralja, 1795 Sabinov, člen Slovenského učeného tovarišstva, 1799 - 1824 farár Svinia.
* AACass, Krstný list z 17.10.1790. B. 1804, č. 63, 31.8.1804. D. 1825, s. 196. Sch. 1807, s. 26; 1815, s. 73; 1816, s. 73; 1818, s. 60; 1819, s. 68; 1824, s. 69.>