logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29043
Meno kňaza : Hampl, Mikuláš
Pcmeno kňaza : hamplmikulas
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 69
Poradie : 4670
Citát : Hampl Mikuláš
1786 prijatý zo zruš. rehole hieronymitánov. 1786 farár vo Sv. Petre, 1788 v Tek. Breznici. Z. 1789.

Číslo záznamu : 30826
Meno kňaza : Hampl, Mikuláš
Pcmeno kňaza : hamplmikulas
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 33
Poradie : 2610
Citát : Hampl Mikuláš
1786 prijatý do služieb BBB z rehole hieronymitánov. F v Turč. Petre, 1788 v Tek. Breznici. Z. 1789.