logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 41688
Meno kňaza : Hamar, Vincent Koloman
Pcmeno kňaza : hamarvincentkoloman
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 132
Poradie : 3000
Citát : 88. Hamar Colomannus. Natus 22. VII. 1876 in Paňa. 1898 Pag.
ordinatus, Cooperator in Bošany, 1901 in Močenok, 1902
in Bošany et int. Administrator in Klíž-Hradište, 1903
Administ. in Oponice, 1904 in examine Pro-Synodali appro-
batus et Parochus in Oponice, Sororum Christ. Caritatis
Confessarius ord., 1911 Parochus in H. Vestenice, 1912
Secretarius Distr., 1918 Parochus in Nitr. Streda, 1931
Parochus-Consultor, 1933 V.-A. Diaconus Distr. Kovar-
censis, 1937 Parochus in Veľké Bielice, 1938 pensionatus... 106

Číslo záznamu : 43244
Meno kňaza : Hamar, Vincent Koloman
Pcmeno kňaza : hamarvincentkoloman
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 149
Poradie : 2360
Citát : H.

Hamar Colomannus. Natus 1876 in Paňa. 1898 ordinatus,
Cooperator in Bošany, 1901 in Močenok, 1902 in Bošany
et int. Administrator in Kliž-Hradište, 1903 Administ. in
in Oponice, 1904 in examine Pro-Synodali approbatus
et Parochus in Oponice, Sororum Christ. Caritatis Con-
fessarius ord., 1911 Parochus in H. Vestenice, 1912
Secretarius Distr., 1918 Parochus in Nitr. Streda, 1931
Parochus-Consultor, 1933 V.-A. Diaconus Distr. Kovarcensis. 18

Číslo záznamu : 43659
Meno kňaza : Hamar, Vincent Koloman
Pcmeno kňaza : hamarvincentkoloman
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 137
Poradie : 2450
Citát : H.

H a m a r Colomannus. Natus 1876. in Nemespann, Com.
Nyitra. 1898. ordinatus. Cooperator in Nagybossány,
1901. in Mocsonok, 1902. in Nagybossány et int. Adm.
in Nagykolos. 1903. Administrator in Appony. 1904.
in examine Pro-Synodali approbatus et Parochus in
Appony, Sororum Christ. Caritatis Confessarius ord.
1911. Parochus in Felsóvesztény. --- --- --- --- --- 99