logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2303
Meno kňaza : Hajts, Ján
Pcmeno kňaza : hajtsjan1843
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 609
Poradie : 158920
Citát : Hajts Joannes.Natus 8. Oct. 1843. Theologiam in seminario generali Pestini absolvit et 25. Julii 1869. ordinatus est. Cooperatorem egit in Zsigárd, ab 1870. in Vajka, ab 1871. Comaromii. Hinc 1. Aug. 1877. factus admin. mense Sept. parochus in Ekecs.
Preklad : Narodil sa 8. októbra 1843. Teológiu absolvoval v peštianskom generálnom seminári a 25. júla 1869 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Žihárci, od r. 1870 vo Vojḱe nad Dunajom, od r. 1871 v Komárne. Nato sa 1. augusta 1877 stal administrátorom a od septembra farárom v Okoči.