logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 66243
Meno kňaza : Hajós, Rudolf
Pcmeno kňaza : hajosrudolf
Názov knihy : Schematizmus Cleri Archidioecesis Strigoniensis 1915. Ostrihom 1915
Skratka knihy : Schem1915
Strany : 315
Poradie : 3520
Citát : Hajós Rudolphus, nat. 1889. Febr. 15. Komáromsze-
mere; ord. 1912. Jun. 23. Coop. in Hontnádas, 1913.
in Stomfa