logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29032
Meno kňaza : Hagen, Andrej
Pcmeno kňaza : hagenandrej
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 68
Poradie : 4560
Citát : Hagen Andrej
N. 5.VI.176O v Gajdli, o. 1784, bisk. kaplán, nem. kaplán v BB, SF v Handlovej, 1789 farár v Tek. Breznici, 1793 v Trubíne, 1807 VAD, 1821 AD tekov. HCEN a examin. prosyn. Z. 27.VII.1829. /CV Trubín/

Číslo záznamu : 30817
Meno kňaza : Hagen, Andrej
Pcmeno kňaza : hagenandrej
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 33
Poradie : 2520
Citát : Hagen Ondrej
N. 5.6.1760 v Kľačne. O. 1784. Bisk. K, K v BB, SF v Handlovej, 1789 F v Tek. Breznici, 1793 v Trubíne, 1807 VAD, 1821 AD tekov. HCEN a PRE. Z. 27.7.1829.