logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2276
Meno kňaza : Habersák, Andrej
Pcmeno kňaza : habersakandrej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 607
Poradie : 158650
Citát : Habersák Andreas.Fuit parochus in Durand. Etiam munus VADni distr. sup. fluvii Poprád gessit. † 19. Nov. 1763. Váraljae in Scepusio apud Misericordianos.
Preklad : Bol farárom v Tvarožnej. Zastával aj úrad vicedekana hornopopradského dištriktu. † 19. novembra 1763 v Spišskom Podhradí u Milosrdných.