logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 65514
Meno kňaza : Grátzer (Grácer) František
Pcmeno kňaza : gratzergracerfrantisek
Názov knihy : Schematizmus Cleri Archidioecesis Strigoniensis 1915. Ostrihom 1915
Skratka knihy : Schem1915
Strany : 313
Poradie : 3250
Citát : Grátzer Franciscus, nat. 1871. Jan. 27. Dévény; ord.
1894. Sept. 10. Coop. in Somorja, 1896. in Stomfa;
1898. spiritualis domus Sor. „de Bono Pastore“ in
Bp.-Óbuda; 1899. parochus in Láb, 1910. in Zohor

Číslo záznamu : 66955
Meno kňaza : Grátzer (Grácer) František
Pcmeno kňaza : gratzergracerfrantisek
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 266
Poradie : 1950
Citát : Grátzer Franciscus, nat. 27. Jan. 1871 in Devín; ord. 10.
Sept. 1894. Coop. in Šamorín; 1896 in Stupava; 1896
spiritualis in domo Sor. de Bono Pastore in Budapest;
1899 parochus in Láb; 1910 in Zohor; 1915 VAD. surr.
1927 par. in Šurany et VAD. surr. in 6 parochiis distr.
N. Zámky.

Číslo záznamu : 67608
Meno kňaza : Grátzer (Grácer) František
Pcmeno kňaza : gratzergracerfrantisek
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 336
Poradie : 1410
Citát : Grátzer Franciscus, nat. Devín 27. Jan. 1871, ord. Esztergom 10. Sept. 1894, vic. coop. Šamorín, 1896 Stupava, 1898 spir. Sor. de Bono Pastore Budapest, 1899 par. Láb, 1910 Zohor, 1915 vic. for. subst. et insp. schol. elem. Distr. Stupava, 1927 par. Šurany, 1928 vic. for. subst. et insp. schol. elem. Distr. Nové Zámky, 1940 vic. for. eiusd. Distr., 1942 commis. ep. pro Gymn. Šurany, 1944 praepos. tit. B. M. V. de Novo monte Pest., 1945 rude don.