logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2002
Meno kňaza : Garai, Ján
Pcmeno kňaza : garaijan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 586
Poradie : 155910
Citát : Garai Joannes.Investitus 6. Jul. 1693. licentiatus in Nagy-Surány, ubi usque 1696. operatus est.
Preklad : 6. júla 1693 bol ustanovený za licenciáta v Šuranoch, kde pracoval až do r. 1696.