logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31668
Meno kňaza : Galusek, Karol
Pcmeno kňaza : galusekkarol
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 190
Poradie : 20320
Citát : Galusek Karol, n. 7. 10. 1916 na Vrútkach, o. 15. 6. 1941, kapl. N. Baňa, 1942 kapl. Brezno, 1943 kapl. B. Bystrica, 1954 kapl. Zvolen, 1947 spr. f. Vyhne, 1948 spr. f. Zem. Kostolany, n. o. na Vrútkach.
Poznámka DKI : Chyba. Správne má byť: 1944 kapl. Zvolen.

Číslo záznamu : 62958
Meno kňaza : Galusek, Karol
Pcmeno kňaza : galusekkarol
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 169
Poradie : 1620
Citát : Karol Galusek, trpiteľ za vieru, nar. 7.10.1916 Priekopa, ord. 15.6.1941, kňazská služba ho viedla ako kaplána farnosťami Nová Baňa, Brezno, Banská Bystrica, Zvolen, 1947 - 1948 SF vo Vyhniach, 1948 - 1951 SF Zemianske Kostoľany. Pastorácia Kostoľanoch sa konala v tieni Kristovho kríža: vyšetrovania, súdy, žaláre. Kríž zaľahol na všetkých veriacich v Krista na celom Slovensku. V máji 1951 zatknutý a 21.5.1951 odsúdený bratislavským súdnym senátom. Obžaloba: a) odmietol zapísať komunistického papaláša ako krstného rodiča krsteného dieťaťa, b) špión Vatikánu, c) čítal Pastierske listy d) plnil nariadenia biskupa. Rozsudok súdu znel: odsúdený na 2 roky straty slobody, 5 rokov straty občianskych práv, 10 000 korún pokuty a prepadnutie celého majetku. Prešiel väznicami Bratislava „Krajzák", Leopoldov, Hava, Bratislava - staré vojenské väzenie. Po návrate žil od roku 1953 v Priekope. Pracoval vo výrobe na píle v Kláštore pod Znievom. Do pastorácie sa nikdy nevrátil, ale od roku 1970 vypomáhal vo vrútockej farnosti. Svoje zážitky z väzenia premietol do kresieb ceruzkou. Zomrel 3.1.1996 v Charitnom domove v Beckove, tam aj pochovaný.