logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1991
Meno kňaza : Gallus de Somos
Pcmeno kňaza : gallusdesomos
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 585
Poradie : 155800
Citát : Gallus de Somos.Occurrit 1401. usqne 30. Dec. 1402. rector eccl. B. M. V. de Zuchano, (Szucsány.) Beneficie per decretum Bonifacii IX. privatus, quia per annum et amplius neglexit ad sacerdotium promoveri. (Mon. Vat. et I. T. IV. 493.)
Preklad : V r. 1401 do 30. decembra 1402 sa objavuje ako rektor kostola Prebl. Panny Márie de Zuchano (Sučany). Benefícia bol zbavený dekrétom Bonifáca IX., pretože viac než rok sa nedal vysvätiť za kňaza. (Mon. Vat. et I. T. IV. 493.)

Číslo záznamu : 28957
Meno kňaza : Gallus de Somos
Pcmeno kňaza : gallusdesomos
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 58
Poradie : 3810
Citát : Gallus De Somos
1401-1402 sp. sa ako rektor kostola P. Márie de Zuchano /Sučany/. Fary bol zbavený podľa dekrétu Bonifáca IX, lebo sa nedal vyše roka ordinovať. /Pozri Dominici Mikuláš./