logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1969
Meno kňaza : Gálffy, Ján
Pcmeno kňaza : galffyjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 584
Poradie : 155580
Citát : Gálffy Joannes.Occurrit 1630. parochus in Nagy-Surany. Nominat illum visitator Volfgangus Érsekujváry. Eccleeiam, quae antea filia ad Nádszeg fuit, dominus terrestris Thoman Bosnyák erexit et egregie providit.
Preklad : V r. 1630 sa objavuje ako farár v Šuranoch. Uvádza ho vizitátor Volfgang Érsekujváry. Kostol, ktorý bol predtým filiálkou Trstíc, zemský pán Tomáš Bošňák povýšil a znamenite opatril.