logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1960
Meno kňaza : Gaján, Ján
Pcmeno kňaza : gajanjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 583
Poradie : 155490
Citát : Gaján Joannes.Theologiae quatuor a. in Pázmáneo absolvit. 29. Oct. 1707. investitus parochus in Nagy-Surán, hinc l0. Aug. 1708. obtinuit Vistuk. 18. Maji 1712. Alsó-Korompa, domum 21. Maji 1713. Modor. Ibi 1714. Emericus 1. b. Pongrácz peregit visitationem qui parochum aetatis a. 30. Habere dicit. 28. Maji ejusdem a. cittas Modrensis gravami contra ordinem s. Benedicti proposuit consistorio AEppali et per illum ipsi Aeppo. Eodem tempore etiam contra eremitam Modrensem inquisitionem movit 1723. descriptio specifica parochiae peracta fuit. A 20. Aug. 1725. diuturnum habuit processum cum acatholicis, ac Georgio Schreiber judice, irridentes decantaationem hymni Ambrosiani. † 12. Apr. 1745. ab intestato. Cittas ei in restantia mansit 800 flnis.
Preklad : Štyri ročníky teológie absolvoval v Pázmáneu. 29. októbra 1707 bol ustanovený za farára v Šuranoch, nato 10. augusta 1708 obdržal Vištuk, 18. mája 1712 Dolnú Krupú, potom 21. mája 1713 Modru. Tam v r. 1714 vykonal vizitáciu slobodný barón Imrich Pongrácz, ktorý povedal, že farár má 30 rokov. 28. mája toho roka predložilo mesto Modra jeho prostredníctvom arcibiskupskému konzistóriu sťažnosti proti reholi sv. Benedikta a tým arcibiskupovi. V tom čase povstala inkvizícia aj proti modranskému pustovníkovi. V r. 1723 sa vykonal špecifický súpis farnosti. Od 20. augusta 1725 mal dlhší proces s nekatolíkmi a so sudcom Jurajom Schreiberom, hnevajúcich sa na spev Ambroziánskeho hymnu. † 12. apríla 1745 bez závetu. V pozostalosti zostalo 800 florénov.