logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36714
Meno kňaza : Fuňa, Jozef
Pcmeno kňaza : funajozef
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 4680
Citát : FUŇA, Jozef
* nar. 12.4.1952 Veľká Domaša, Čemerné, ord. 10.6.1979 Bratislava – J. Gábriš, prim. Čemerné
* 1979 kaplán Prešov, 1982 administrátor Pečovská Nová Ves, 1990 farár Hraň, 2004 Veľký Šariš – Diecézny kňazský domov.
Sch. 1995, s. 156; 1998, s. 123; 2000, s. 132; 2002, s. 142; 2004, s. 135.>