logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1883
Meno kňaza : Fraňo, Michal
Pcmeno kňaza : franomichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 577
Poradie : 154720
Citát : Franyó Michael.Investitus 14. Oct. 1686. parochus in Nagykér, ad quam 18. Nov. 1689. etiam pro beneficio parochiali in Nagy-Surány investituram accepit. Ex his beneficiis 30. Jun. 1692. transivit ad Érsekujvár, ubi usque 1695. operatus est. Sub ipsius invigilatione Georgius Széchenyi AEppus Strig. 1693. restaurari fecit ecclesiam.
Preklad : 14. októbra 1686 bol ustanovený za farára vo Veľkom Kýre, do ktorého prijal 18. novembra 1689 aj benefícium farnosti v Šuranoch. Z týchto benefícií prešiel 30. júna 1692 do Nových Zámkov, kde pracoval až do r. 1695. Pod jeho dohľadom dal ostrihomský arcibiskup Juraj Sečéni v r. 1693 opraviť kostol.