logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 7685
Meno kňaza : Filovič, Pavol
Pcmeno kňaza : filovicpavol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 572
Poradie : 154075
Citát : Filovics Paulus1698. Jan. 5. ordinatus. 20. Maji 1701. investitus parochus in Nizsna, hinc 13. Jan. 1706. transivit qua primus parochus ad Rabcsicsa, inde 7. Oct. 1709. ad Namesztó, inde vero mense Aug. ad Szucsány, cui m. Apr. 1713. tradita est parochia Turán, quam usque m. Oct. ejusdem a. administravit. Successorem nactus 1727.
Preklad : 5. januára 1698 bol vysvätený za kňaza. 20. mája 1701 bol ustanovený za farára v Nižnej, odtiaľ prešiel 13. januára 1706 ako prvý farár do Rabčíc, nato 7. októbra 1709 do Námestova, v mesiaci auguste do Sučian, k čomu bola v apríli 1713 pridaná farnosť Turany, ktorú spravoval až do októbra toho roka. V r. 1727 dostal nástupcu.

Číslo záznamu : 27829
Meno kňaza : Filovič, Pavol
Pcmeno kňaza : filovicpavol
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 54
Poradie : 3400
Citát :
Filovič Pavel
O. 1698, 1701 farár v Nižnej, 1706 v Rabčiciach, 1709 v Námestove, 1711 v Sučanoch, 1712 aj v Turanoch. NSP