logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 42453
Meno kňaza : Filko, Andreas
Pcmeno kňaza : filkoandreas
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Filko, Andreas - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Rajecká Lesná, Lietava, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154