logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27214
Meno kňaza : Fiebig, Alojz
Pcmeno kňaza : fiebigalojz
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 1870
Citát : Fiebig, Alojz (* 1862 Bytčica, súčasť Žiliny – + 6. februára 1946 Skačany, okres Partizánske) — kňaz Nitrianskej diecézy, dekan.
Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Žiline a v Nitre a potom študoval teológiu v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre. Kňazské svätenie mu udelili v roku 1889. Bol kaplánom v Bošanoch, v roku 1891 bol dočasným správcom farnosti v Oponiciach, v roku 1892 krátko v Nitrianskom Rudne, v tom istom roku bol kaplánom v Dolných Lelovciach. Od roku 1898 bol dočasným správcom farnosti v Nitrianskej Strede, kde sa v roku 1899 stal farárom. V roku 1917 sa stal farárom v Skačanoch a súčasne zastupujúcim dekanom Skačianskeho dištriktu. V roku 1921 sa stal v tomto dištrikte dekanom a školským inšpektorom.

Číslo záznamu : 41668
Meno kňaza : Fiebig, Alojz
Pcmeno kňaza : fiebigalojz
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 128
Poradie : 2800
Citát : 68. Fiebig Aloysius. Natus II. VIII. 1862 in Bytčica. 1889
ordinatus, Cooperator in Bošany, 1891 int. Administrator
in Oponice, 1892 in Nitr. Rudno, Cooperator in No-
váky et int. Administrator in D. Lelovce, 1893 in No-
váky et D. Lelovce, 1898 int. Administrator in Nitr.-
Streda, 1899 Parochus in Nitr. Streda, 1917 Parochus in
Skačany, 1919 surr. V.-A.-Diaconus, 1921 V. A. D. ord. et
scholarum Inspector... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 33

Číslo záznamu : 43228
Meno kňaza : Fiebig, Alojz
Pcmeno kňaza : fiebigalojz
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 146
Poradie : 2200
Citát : Fiebig Aloysius. Natus 1862 in Bytčica. 1889 ordinatus, Coo-
perator in Bošany, 1891 int. Administrator in Oponice,
1892 in Nitr. Rudno, Cooperator in Nováky et int. Ad-
ministrator in D. Lelovce, 1893 in Nováky et D. Lelovce,
1898 int. Administrator in Nitr. Streda, 1899 Parochus
in Nitr. Streda, 1917 Parochus in Skačany, 1919 surr.
V.-A,-Diaconus, 1921 V.-A.-Diaconus ord. et scholarum
Inspector. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 37

Číslo záznamu : 43638
Meno kňaza : Fiebig, Alojz
Pcmeno kňaza : fiebigalojz
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 134
Poradie : 2240
Citát : F i e b i g Aloysius. Natus 1862. in Bicscsefalu, Com. Tren-
csén. 1889. ordinatus, Cooperator in Nagybossány. 1891.
interimalis Administrator in Kisappony, 1892. in Divék-
rudnó, Cooperator in Nyitranovák et interimalis Admi-
nistrator in Alsólelócz. 1893. in Nyitranovák et Alsó-
lelócz. 1898. interimalis Administrator in Nyitrazerda-
hely. 1899. Parochus in Nyitrazerdahely. --- --- --- 33

Číslo záznamu : 63012
Meno kňaza : Fiebig, Alojz
Pcmeno kňaza : fiebigalojz
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 182
Poradie : 2160
Citát : Alojz Fiebig, nar. 11.8.1862 v Bytčici, dnes mestská časť Žiliny. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Žiline a v Nitre a potom študoval teológiu v Biskupskom kňazskom seminári sv. Ladislava kráľa v Nitre. Kňazské svätenie mu udelili v roku 1889. Bol kaplánom v Bošanoch, v roku 1891 dočasným SF v Oponiciach, v roku 1892 krátko v Nitrianskom Rudne, v tom istom roku bol kaplánom v Dolných Lelovciach. Od roku 1898 bol dočasným SF v Nitrianskej Strede, kde sa v roku 1899 stal farárom. V roku 1917 sa stal farárom v Skačanoch a súčasne zastupujúcim dekanom skačianskeho dištriktu. V roku 1919 sa stal v tomto dištrikte dekanom a školským inšpektorom. Zomrel 6.2.1946 v Skačanoch.