logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27817
Meno kňaza : Ferjanec, Ján
Pcmeno kňaza : ferjanecjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 53
Poradie : 3280
Citát :
Ferjanec Ján
N. 2.VI.1893 v Bojniciach, o. 1917, kaplán v Brezne, St. Horách, BB, 1927 SF vo Vígľ. Hute, 1929 SF, 1930 farár v Polhore, 1936 v Radvani, 1937 na zdrav. dovolenke, 1940 duch. správca v nemocnici v Bratislave. Z. 1950.

Číslo záznamu : 30747
Meno kňaza : Ferjanec, Ján
Pcmeno kňaza : ferjanecjan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 25
Poradie : 1820
Citát : Ferjanec Ján
N. 2.6.1893 v Bojniciach. O. 1917. K v Brezne, St. Horách, BB, 1927 SF vo Vígľ. Hute-Kalinke. 1929 SF, 1930 F v Pohr. Polhore. 1936 F v Radvani. 1937 na zdrav. dovolenke. 1940 duch. správca v nemocnici v Bratislave. Bol diabetik.