logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44948
Meno kňaza : Fedor, Jozef
Pcmeno kňaza : fedorjozef
Www stránka : http://www.varin.fara.sk/ [20.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 110
Citát : Po ňom sa stal farárom Jozef Fedor ( 1752 - 1768). Narodil sa v zemianskej rodine 25. 3. 1705 v Šaštíne. Bol farárom v Lednici 1735, v Dolnej Súči 1743, v Skale 1749 a v máji 1752 prišiel do Varína. V roku 1768 sa zriekol fary a odišiel bývať do Žiliny.

Číslo záznamu : 45052
Meno kňaza : Fedor, Jozef
Pcmeno kňaza : fedorjozef
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Fodor, Josephus - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Lednica, Skala, Dolná Súča, Varín, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154