logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1693
Meno kňaza : Fábry, Ján Blažej
Pcmeno kňaza : fabryjanblazej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 561
Poradie : 152820
Citát : Fábry Blasius.E seminario S. Adalberti 22. Mart. 1704. ordinatus. 24. Nov. 1705. investitus in Szielnicz et Badin, hinc 16. Jan. 1719. accepit Lopej cum utraque Lehota, ubi usque 1728. operatus est. Ibidem mortuus. Legavit ecclesiae 200 flnos.
Preklad :
Zo seminára sv. Vojtecha bol 22. marca 1704 vysvätený za kňaza. 24. novembra 1705 bol ustanovený v Sielnici a Badíne, nato 16. januára 1719 prijal Lopej s oboma Lehotami, kde pracoval až do r. 1728. Tam zomrel. Kostolu zanechal 200 florénov.

Číslo záznamu : 27793
Meno kňaza : Fábry, Ján Blažej
Pcmeno kňaza : fabryjanblazej
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 49
Poradie : 3040
Citát :
Fábry Ján Blažej
1706 farár v Sielnici, od 1711 aj v Hájnikách, konventuál turčiansky, 1719 farár v Lopeji. NSP