logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27783
Meno kňaza : Emericus
Pcmeno kňaza : emericusemericus
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 48
Poradie : 2940
Citát :
Emericus
Parochus in Iuanka  /Ivančiná/, senex, bonus, sed uxoratus, in quo patrio more se defendit, dixit enim non coitus, sed adjutorii suae senectutis et familiae gratia illam fovere. Interdum regula fallit, nam et senes nonnunquam furiunt, nec sunt tam frigidi, quia ad ignem non calefaciant. CV 1560.  Bucko: Reformné hnutie, str. 177.