logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 50038
Meno kňaza : Egíd(1332,Gemer)
Pcmeno kňaza : egid1332gemer
Meno farnosti : Tornaľa
Pcmeno farnosti : tornala
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 193
Poradie : 49130
Citát : Item Egidius sacerdos ecclesie Beate [ Virginis de Gumur iuratus dixit, non valere] beneficium ultra XVI. marcas, [marcam computando pro XLVIII. grossis|, solvit marcam et mediam cum V. grossis.
Preklad : Egíd, kňaz kostola Panny Márie v Gemeri (teraz fil. Tornale), prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac ako 16 mariek, počítajúc marku za 48 grošov, zaplatil marku a pol a 5 grošov.