logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27770
Meno kňaza : Duchoň Emil
Pcmeno kňaza : duchonemil
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 47
Poradie : 2760
Citát :
Duchoň Emil
N. 21.I.1864 v Kláštore p/Zn, o. 1890, kaplán v Trubíne, SF v Lutile, T. Sv. Michale, Háji, K v Oslanoch, Chrenovci, D. Hute, Zv. Slatine, Podkoniciach, Selciach, prebendát, 1895 prepustený z diecézy.

Číslo záznamu : 30722
Meno kňaza : Duchoň Emil
Pcmeno kňaza : duchonemil
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 22
Poradie : 1570
Citát : Duchoň Emil
N. 21.1.1864 v Kláštore p/Zn. O. 1890. K v Trubíne, SF v Lutile, Turč. Michale, Háji. K v Oslanoch, Chrenovci, Detv. Hute, Zv. Slatine, Podkoniciach, Selciach. PB, 1895 prepustený z diecézy.

Číslo záznamu : 63226
Meno kňaza : Duchoň Emil
Pcmeno kňaza : duchonemil
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 308
Poradie : 4300
Citát : Emil Duchoň (1891 - 1892), nar. 21.1.1864 v Kláštore pod Znievom, ord. 1890, kaplán v Trubíne, SF v Lutile, Turčianskom Michale a Háji, kaplán Chrenovci, Detvianskej Hute..., prebendát, v roku 1895 ho prepustili z diecézy, zomrel po roku 1895.