logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1554
Meno kňaza : Ďubek, Juraj
Pcmeno kňaza : dubekjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 550
Poradie : 151430
Citát : Dubek Georgius.Natus Trencsinii, qua alumnus semin. s. Adalberti 1656. baccalaureus et 1657. magister philosophiae proclamatus. Ad titulum praepositi de Turócz 6. Apr. 1658. ordinatus. 12. Dec. 1673. investitus parochus in Szielnicz et Badin. 1679. successorem nactus est.
Preklad :
Narodil sa v Trenčíne, ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1656 stal bakalárom a v r. 1657 magistrom filozofie. 6. apríla 1658 bol vysvätený za kňaza s titulom prepošta de Turócz. 12. decembra 1673 bol ustanovený za farára v Sielnici a Badíne. V r. 1679 dostal nástupcu.

Číslo záznamu : 27766
Meno kňaza : Ďubek, Juraj
Pcmeno kňaza : dubekjuraj
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 46
Poradie : 2720
Citát :
Ďubek Juraj
N. v Trenčíne, o. 1658 na titul prepošta de Turócz, 1673 farár v Sielnici a Badíne, do 1679.