logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36604
Meno kňaza : Dubán, Ignác Ján
Pcmeno kňaza : dubanignacjan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 3580
Citát : DUBÁN, Ignác [Ján]
* nar. 24.8.1789 Sátoraljaújhely, ord. 16.8.1812 Košice – S. Monialium – A. Szabó, +24.2.1835
* štúdiá Jáger, Košice, 1812 maď. kaplán Moldava nad Bodvou, 1816 - 1820 administrátor Paňovce, 1820 - 1821 administrátor Haniska, 1821 - 1835 farár Košice - Poľov, prísediaci súdnej tabule Abovskej stolice.
*B. 1832. D. 1836, s. 119. Sch. 1815, s. 28; 1816, s. 28; 1818, s. 30; 1819, s. 32; 1824, s. 36; 1826, s. 39; 1828, s. 34; 1829, s. 34; 1833, s. 33.>