logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1541
Meno kňaza : Dreikovič, Ján
Pcmeno kňaza : dreikovicjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 549
Poradie : 151300
Citát : Dreikovics Joannes.Qua theologus moralista e seminario s. Stephani 13. Sept. 1724. ordinatus. 6. Mart. 1725. investitus parochus in Ardanócz. Cum illius cura nova navis ecclesiae addita. Franciscus Zichy 1731. visitationem ibidem peregit. 1746. nova dumus parochialis erecta. † 13. Aug. 1749. ibidem.
Preklad : Ako bohoslovec morálnej teológie v seminári sv. Štefana bol 13. septembra 1724 vysvätený za kňaza. 6. marca 1725 bol ustanovený za farára v Ardanovciach. S jeho starostlivosťou sa ku kostolu pridala nová loď. František Ziči tam v r. 1731 vykonal vizitáciu. V r. 1746 sa postavila nová fara. Tam † 13. augusta 1749.