logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1537
Meno kňaza : Drahoš, Štefan
Pcmeno kňaza : drahosstefan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 548-549
Poradie : 151260
Citát : Drahos Stephanus.Ordinatus 1726. Investitus 21. Apr. 1730. parochus Kameniczensis, hinc 13. Jan. 1731. transivit ad Novák, ibi VADnus factus et praepositus s. Nicolai. † 2. Apr. 1755.
Preklad : V r. 1726 bol vysvätený za kňaza. 21. apríla 1730 bol ustanovený za farára v Kamenci pod Vtáčnikom, odtiaľ prešiel 13. januára 1731 do Novák, kde sa stal dekanom a prepoštom sv. Mikuláša. † 2. apríla 1755.

Číslo záznamu : 27755
Meno kňaza : Drahoš, Štefan
Pcmeno kňaza : drahosstefan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 45
Poradie : 2610
Citát :
Drahoš Štefan
O. 1726, 1730 farár v Kamenci p/Vtáč., 1731 v Novákoch, kde bol VAD a potom t. prepoštom sv. Mikuláša. Z. 2.IV. 1755.

Číslo záznamu : 42428
Meno kňaza : Drahoš, Štefan
Pcmeno kňaza : drahosstefan
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Drahoss, Stephanus - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Nováky, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154

Číslo záznamu : 63250
Meno kňaza : Drahoš, Štefan
Pcmeno kňaza : drahosstefan
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 310
Poradie : 4540
Citát : Štefan Drahoš (Drakosch), nar. 20.1.1700, otec Ján, matka Eva, študoval v Generálnom seminári v Trnave, za kňaza bol vysvätený v roku 1726.0 rok neskôr bol promovaný za bakalára teológie. Od 21.4.1730 bol farárom v Kamenci pod Vtáčnikom a od 13.1.1731 farárom a dekanom v Novákoch, prepošt, zomrel 2.4.1755 v Novákoch.