logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27178
Meno kňaza : Domian, Anton
Pcmeno kňaza : domiananton
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 1510
Citát : Domian, Anton (* 7. januára 1948 Ivanka pri Nitre, okres Nitra – † 1. novembra 2003 Trenčín) — kňaz Nitrianskej diecézy.
Po skončení štúdia teológie prijal 9. júna 1974 kňazské svätenie a stal sa kaplánom v Dubnici nad Váhom. Od roku 1977 spravoval farnosť v Chynoranoch, od roku 1985 v Lehote pod Vtáčnikom, v roku 1987 v Zliechove a od roku 1988 v Lazoch pod Makytou. V roku 1990 ho vymenovali za kaplána v Bolešove a v roku 1993 sa stal duchovným správcom vo Veľkej Hradnej. Dňa 1. marca 1993 ho Biskupský úrad v Nitre, po jeho návrate z liečenia, vymenoval za kaplána v Žiline. V tejto funkcii bol do roku 1994. V roku 1995 sa stal pomocným duchovným pre duchovnú správu v Hornej Porube. Už v roku 1995 sa stal správcom farnosti a v roku 1996 spravoval farnosť v Uhrovci. Od roku 1998 pôsobil ako rektor Kostola sv. Anny v Trenčíne, v rokoch 2001 a 2002, ale už v roku 2002 sa vrátil do predchádzajúcej funkcie v Trenčíne.

Číslo záznamu : 32001
Meno kňaza : Domian, Anton
Pcmeno kňaza : domiananton
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 306
Poradie : 42420
Citát : Domian Anton, n. 7. 1. 1948 v Ivánke pri Nitre, o. 9. 6. 1974, kapl. Dubnica n. Váh., 1977 spr. f. Chynorany.