logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 41920
Meno kňaza : Diera, Ignác (1865-1940)
Pcmeno kňaza : dieraignac1865
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 115
Poradie : 1930
Citát :
Anno 1940.
A. R.D. Diera Ignatius, Cubicularius supranum., pens. Administrator in Visolaje, 19. Februarii, anno aetatis 75,
sacerdotii vero 52.

Číslo záznamu : 43216
Meno kňaza : Diera, Ignác (1865-1940)
Pcmeno kňaza : dieraignac1865
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 144
Poradie : 2080
Citát : Diera Ignatius. Natus 1865 in Nemecké Pravno. 1888 ordi-
natus, Cooperator in Drietoma, 1894 int. Administrator
in Malá Hradná, Cooperator in Turná, in Drietoma,
1898 Parochus in H. Poruba, 1913 Parochus in Tur-
zovka, 1916 SS. Pontificis Cubicularius hon., 1918 Pa-
rochus in Košeca, 1922 pensionatus, 1929 int. Admi-
nistrator in Opatová, 1930 int. Administrator in Visolaje. 58

Číslo záznamu : 43627
Meno kňaza : Diera, Ignác (1865-1940)
Pcmeno kňaza : dieraignac1865
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 132
Poradie : 2130
Citát : D i e r a Ignatius iun. Natus 1865. in Németpróna, Com.
Nyitra. 1888. ordinatus. Cooperator in Drétoma. 1892.
int. Administrator in Diósfalu, Cooperator in Drétoma.
1894. int. Administrator in Kisradna, Cooperator in
Tornyos, 1895. in Drétoma. 1898. int. Administrator in
Hegyesmajtény, dein Parochus in Felsótölgyes. --- --- 49