logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36525
Meno kňaza : Czibula, Juraj [OFMConv.]
Pcmeno kňaza : czibulajurajofmconv
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 2790
Citát : CZIBULA, Juraj [OFMConv.]
* nar. 1786, ord. 1810, +3.5.1857
* 1828* vojenský kaplán 5. cisárskej kráľovskej obrnenej légie, 1837* emeritný vojenský kurát, na dôchodku Letanovce, 1837 - 1839 administrátor Hrabovec, 1838 - 1845 farár Červenica, 1845 - 1855 farár Kecerovce, 1855 - 1857 farár Košická Polianka.
* AACass Personalia, kr. č. 17. D. 1858, s. 94. Sch. 1828, s. 114; 1829, s. 115; 1833, s. 115; 1837, s. 115; 1838, s. 72; 1839, s. 155; 1844, s. 79; 1847, s. 76; 1853, s. 82; 1855, s. 80; 1857, s. 20.>