logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1280
Meno kňaza : Cseke, Benedikt
Pcmeno kňaza : csekebenedikt
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 527
Poradie : 148690
Citát : Cseke Benedictus.Investitus est 26. Jul. 1691. licentiatus in Lehotka et Gyarmath in cottu Bars, nunc filia ad Mellek. 30. Maji 1695. in pari qualitate applicatus in Balassa-Gyarmath, hinc 9. Jul. 1698. accepit Alsó-Óhaj, ubi jam pridem m. Apr. 1696. appulit et usque 1700. mansit.
Preklad : 26. júla 1691 bol ustanovený za licenciáta v Lehôtke a Ďarmotách v Tekovskej župe, teraz filiálke Meleku. 30. mája 1695 bol rovnako aplikovaný v Balážskych Ďarmotách, potom 9. júla 1698 prijal Dolný Ohaj, kde zakotvil už v apríli 1696 a zostal do r. 1700.