logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1239
Meno kňaza : Clibanides, Pavol
Pcmeno kňaza : clibanidespavol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 523-524
Poradie : 148280
Citát : Clibanides Paulus.Rosenbergensis, ex cottu Liptó, 7. Nov. 1725. susceptus in alumnatum Budensem. 16. Apr. ordinatus. 29. Aug. in curam animarum expeditus et 21. Oct. ejusdem 1729. a. investitus primus parochus Lozornensis, qui matricas scribere incoepit 1731. peregit hic Joannes Jelenfy visitationem, qui de parocho adnotavit, quod bonum ei dederint testimonium. 1735. ecclesia restaurare curavit. Altera visitatio sub illo peracta fuit 1755. per Joannem Galgóczy. † 4. Febr. 1769. Aetatis 66. Legavit Franciscanis Posoniensibus decem metretas frumenti.
Preklad : Z Ružomberka, v Liptovskej župe. 7. novembra 1725 bol prijatý do alumnátu v Budíne. 16. apríla bol vysvätený za kňaza. 29. augusta bol vyslaný do duchovnej správy a 21. októbra toho istého roka 1729 bol ustanovený za prvého farára v Lozorne, ktorý začal písať matriky. V r. 1731 tam vykonal vizitáciu Ján Jelenffy, ktorý zaznamenal o farárovi, že dávajú o ňom dobré svedectvo. V r. 1735 sa postaral o reštaurovanie kostola. Druhú vizitáciu vykonal v r. 1755 Ján Galgóczy. † 4. februára 1769 vo veku 66 rokov. Bratislavským františkánom poručil desať galónov pšenice.