logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1200
Meno kňaza : Chynoriansky, Juraj
Pcmeno kňaza : chynorianskyjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 520
Poradie : 147890
Citát : Chinorányi Georgius.E seminario S. Stephani reg. 18. Mart. 1666. ordinatus. 16. Jul. 1675. investitus parochus in Keresztur, ubi usque 1693. operabatur, 8. Febr. 1719. investitus parochus oppidi Turán, hinc 24. Mart. 1724. transivit ad Alsó-Récsén in cottu Nitr. ubi mox mortuus est.
Preklad : Zo seminára sv. Štefana kráľa bol 18. marca 1666 vysvätený za kňaza. 16. júla 1675 bol ustanovený za farára v Križovanoch nad Dudváhom, kde pracoval až do r. 1693. 8. februára 1719 bol ustanovený za farára mestečka Turany, odtiaľ 24. marca 1724 prešiel do Rišňoviec v nitrianskom okrese, kde potom aj zomrel.