logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1190
Meno kňaza : Chemy, Mikuláš
Pcmeno kňaza : chemymikulas
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 519
Poradie : 147790
Citát : Chemy Nicolaus.Occurrit 1559. ac 1562. parochus in Szucsán, de quo visitator a. prioris dicit: Plebanus nomine Nicolaus senex uxoratus, est vicearchidiaconus. Totus catholicus et vere laudabilis. Visitator vero Michael Szegedinus a. 1560. sic: Verum Rom. cath. ecclesiae membrum, laudatur tum in moribus, tum in religionis negotis. Illum pro VADno Turóczensi 1562. Nicolaus Oláh constituit, liquet ex originali documento in archivo oppidi Szuchan. (Schemat. hist. dioec. Neosol. 1867. 254.)
Preklad : V rokoch 1559 a 1562 sa objavuje ako farár v Sučanoch, o ktorom vizitátor v tom prvom roku hovoril: Farár menom Mikuláš je ženatý starec a je vicearchidiakonom. Všetko vysluhuje katolícky a je naozaj chvályhodný. Vizitátor Michal Szegedinus roku 1560 o ňom povedal toto: Pravý člen Rímskokatolíckej cirkvi, chvália ho tak v mravoch ako aj v náboženskom počínaní. Mikuláš Oláh ho v r. 1562 ustanovil za turčianskeho dekana, to je zrejmé z originálneho dokumentu v archíve mestečka Sučany. (Schemat. hist. dioec. Neosol. 1867. 254.)

Číslo záznamu : 29161
Meno kňaza : Chemy, Mikuláš
Pcmeno kňaza : chemymikulas
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 81
Poradie : 5850
Citát : Chemy Mikuláš
1559-1562 farár v Sučanoch. M. Oláh, OAB ustanovil ho za VAD turčianskeho. Muž chvályhodný, už starý. B-152,175