logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1164
Meno kňaza : Buzáši, Mikuláš
Pcmeno kňaza : buzasimikulas
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 518
Poradie : 147530
Citát : Buzássy Nicolaus.Kovarczensis ex cottu Nitr. qua saecu1aris in universitate Tirnaviensi 1689. et 1690. baccalaureus et magister philosophiae promotus. Theologiam in seminario s. Stephani didicit. 15. Apr. 1693. investitus parochus in Nemcsén, hinc 2. Maji 1702. transivit ad Prassicz, ibi † 2. Apr. 1712. Legavit agrum ecclesiae Prassicz.
Preklad : Pochádza z Kovariec v Nitrianskej župe. Ako svetský študent na Trnavskej univerzite sa v r. 1689 stal bakalárom a v r. 1690 magistrom filozofie. Teológiu študoval v Seminári sv. Štefana. 15. apríla 1693 bol ustanovený za farára v Nemčiňanoch, odtiaľ 2. mája 1702 prešiel do Prašíc, kde † 2. apríla 1712. Kostolu v Prašiciach zanechal pole.

Číslo záznamu : 42391
Meno kňaza : Buzáši, Mikuláš
Pcmeno kňaza : buzasimikulas
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Búzásy, Nicolaus - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Veľký Klíž, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154