logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27656
Meno kňaza : Buršák, Štefan
Pcmeno kňaza : bursakstefan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 30
Poradie : 1620
Citát : Buršák Štefan
N. 28.III.1833, o. 1857, kaplán, 1864 SF v Sučanoch, 1867 farár v Mošovciach, 1880 v Bojniciach. Z. 3.VII.1882.

Číslo záznamu : 30654
Meno kňaza : Buršák, Štefan
Pcmeno kňaza : bursakstefan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 14
Poradie : 890
Citát : Buršák Štefan
N. 28.3.1833. O. 1857. K na viacerých miestach. 1864 SF v Sučanoch, 1867 F v Mošovciach, 1880 F v Bojniciach. Z. 3.7.1882.

Číslo záznamu : 63096
Meno kňaza : Buršák, Štefan
Pcmeno kňaza : bursakstefan
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 267
Poradie : 3000
Citát : Štefan Buršák, nar. 28.3.1833, po skončení teologického štúdia bol v roku 1857 vysvätený za kňaza. Sedem rokov bol kaplánom, z toho v októbri 1857 aj vo Velkých Uherciach. V rokoch 1864 -1867 bol SF Sučany, v rokoch 1867 -1880 farárom v Mošovciach, od roku 1880 pôsobil v Bojniciach, kde aj zomrel 3.7.1882.