logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27655
Meno kňaza : Burka, Karol
Pcmeno kňaza : burkakarol
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 30
Poradie : 1610
Citát : Burka Karol
N. 23.VI.1874 vo Zvolene, o. 1897, kaplán v N. Pravne, V. Poli, J. Lehote, Selciach, Detve, Detv. Hute, SF v H. Mičinej, K vo Vrútkach, Beňuši, SF v Brehoch, Močiari, 1905 SF v Kľaku, 1906 SF v Močiari, 1907 farár v Bystričanoch, 1911 zriekol sa benefícia pre nemoc, t. r. SF vo Vrícku, 1912 kaplán v Detve, 1914 SF v Moštenici. Z. 25.XII.1915 náhle po utierni.

Číslo záznamu : 30653
Meno kňaza : Burka, Karol
Pcmeno kňaza : burkakarol
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 14
Poradie : 880
Citát : Burka Karol
N. 23.6.1874 vo Zvolene. O. 1897. K v N. Pravne, V. Poli, J. Lehote, Selciach, Detve, Detv. Hute, SF v H. Mičinej, K vo Vrútkach, Beňuši, SF v Brehoch, Močiari, 1905 SF v Kľaku. 1906 SF v Močiari. 1907 F v Bystričanoch, 1911 sa musel zrieknuť fary. Z. 25.12.1915. náhle po utierni.

Číslo záznamu : 63041
Meno kňaza : Burka, Karol
Pcmeno kňaza : burkakarol
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 215
Poradie : 2450
Citát : Karol Juraj Burka, nar. 23.1.1874 vo Zvolene, otec Jozef, matka Juliana, rod. Šoltésová, študoval v BB, ord. v roku 1897, kaplán v Nitrianskom Právne, Veľkom Poli, Janovej Lehote, Selciach, Detve a Detvianskej Hute. 1903 SF v Hornej Mičinej, kaplán vo Vrútkach a v Beňuši, SF Brehoch a v Močiari, 1905 SF v Kľaku, 1906 v Močiari, 1907 farár v Bystričanoch, kde sa kvôli chorobe zriekol benefícia. V roku 1911 adm. vo Vrícku, v rokoch 1911-1914 kaplán v Detve. Od roku 1914 bol SF v Moštenici, kde 25.12.1915 náhle zomrel.