logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27130
Meno kňaza : Bugáň, Florentín, OFM
Pcmeno kňaza : buganflorentinofm
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 1030
Citát : Bugáň, Florentín (* 29. augusta 1805 Varín, okres Žilina + 1875? Okoličné, dnes súčasť Liptovského Mikuláša) — františkán, gvardián.
Gymnaziálne štúdia začal v Žiline, do Rehole menších bratov k františkánom – vstúpil 18. októbra 1823, slávnostné sľuby skladal 15. februára 1827 a kňazské svätenie prijal 12. apríla 1830. Najprv pôsobil ako kazateľ v Okoličnom a v rokoch 1847 až 1852, ako člen okoličianskeho konventu, bol kaplánom v Štrbe. V roku 1853 sa stal prezidentom rezidencie v Trstenej a od roku 1854 bol zástupcom gvardiána – vikárom – v Beckove. Gvardiánom bol od roku 1858 v Pruskom. V roku 1865 bol krátko vikárom hlohovského konventu. V roku 1866 sa stal v Okoličnom gvardiánom a súčasne správcom tamojšej farnosti. V Stropkove sa stal gvardiánom v roku 1868 a napokon v roku 1874 sa stal vikárom v Okoličnom.