logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1151
Meno kňaza : Budocz, Martin
Pcmeno kňaza : budoczmartin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 517
Poradie : 147400
Citát : Budócz Martinus.Occurrit 1647. parochus in Pobedim in ADtu Nitriensi, qui nominatur in catalogo cleri ADioec. Strig. jussu Georgii Lippay confecto.
Preklad : V r. 1647 sa objavuje ako farár v Pobedime v nitrianskom dekanáte, ktorý je uvádzaný v zozname kňazov Ostrihomskej arcidiecézy, zostavenom Jurajom Lippayom.