logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27911
Meno kňaza : Buday, Karol
Pcmeno kňaza : budaykarol
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 106
Poradie : 11550
Citát : Buday Karol, n. 11. 9. 1927 v Dolinke, o. 24. 6. 1956, kapl. Šamorín, 1957 kapl. Šaľa, 1959 kapl. Hurbanovo, Bajč. 1964 spr. f. Bajč. 1965 spr. f. Nová Stráž, 1967 spr. f. Nenince, 1976 dekan,

Číslo záznamu : 63913
Meno kňaza : Buday, Karol
Pcmeno kňaza : budaykarol
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Buday Karol nar. 11.9.1927 v Dolinke, ord. 24.6.1956; kap. 1956 Šamorín, 1957 Šaľa, 1958 Hurbanovo; adm. 1964 Bajč, 1965 Nová Stráž; dekan-adm. 1967 Nenince, 1981 Bušince, 1985 Čebovce, 1989 Jahodná; far. 1.9.2001 Vrbovka; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy

Číslo záznamu : 68260
Meno kňaza : Buday, Karol
Pcmeno kňaza : budaykarol
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 218
Poradie : 490
Citát : BUDAY Karol, dekan,
nar.: 11. 9. 1927 v Dolinke, ord.: 24. 6. 1956,
adresa: 93021 Jahodná pri Dunajskej Strede, č.d. 295.
Pôsobiská: Šamorín 1956 kaplán, Šaľa 1957 kaplán, Hurbanovo 1958 kaplán, Bajč 1964 farár, Nová Stráž 1965 farár, Nenince 1967 farár—dekan, Bušince 1981 farár, Čebovce 1985 farár, Jahodná 1989 farár

Číslo záznamu : 69395
Meno kňaza : Buday, Karol
Pcmeno kňaza : budaykarol
Názov knihy : obež. Trnava 1956
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 400
Citát : Karol Buday, novokňaz, do Šamorína /č. 3924/56, 25.VI.- 1.VII.1956/

Číslo záznamu : 69631
Meno kňaza : Buday, Karol
Pcmeno kňaza : budaykarol
Názov knihy : obež. Trnava 1958
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 530
Citát : Karol Buday, kaplán v Šamoríne, do šale /č.3063/58, 30.VI.-1.VII.1958/.

Číslo záznamu : 69848
Meno kňaza : Buday, Karol
Pcmeno kňaza : budaykarol
Názov knihy : obež. Trnava 1960
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 190
Citát : Karol Buday, kaplán v Šali, do Marcelovej s pridelením do Hurbanova /č. 4275/59, 1.X.1959/.

Číslo záznamu : 70146
Meno kňaza : Buday, Karol
Pcmeno kňaza : budaykarol
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1965
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 230
Citát : BUDAY Karol, kaplán, Hurbanovo,do Bajču s výpomocou v Hurbanove /č. 1231/65, 13.IV. - 1.V.19657

Číslo záznamu : 70177
Meno kňaza : Buday, Karol
Pcmeno kňaza : budaykarol
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1965
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 540
Citát : BUDAY Karol, správca fary, Báje, do Novej Stráži /č.2932/65, 23.VIII. - 15.IX. 1965/