logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1100
Meno kňaza : Briccius (Martin, 1495)
Pcmeno kňaza : bricciusmartin1495
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 512
Poradie : 146890
Citát : Briccius.Occurrit 1495. parochus in Turócz-Szent-Márton. Qui nominatur in testamento Valentini Trnovszky de Markovicz vicecomitis cottus Turócz a. suprafato confecto. (Schemat. Hist. dioec. Neosol. 1876. 244.)
Preklad : V r. 1495 sa objavuje ako farár v Turčianskom Svätom Martine. Je uvádzaný v testamente Valentína Trnovského de Markovicz, vicežupana Turčianskej župy. (Schemat. Hist. dioec. Neosol. 1876. 244.)

Číslo záznamu : 27640
Meno kňaza : Briccius (Martin, 1495)
Pcmeno kňaza : bricciusmartin1495
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 27
Poradie : 1460
Citát : Briccius
1495 sa spomína ako farár v Martine v testamente Valentína Trnovszkého de Markovicz. Sťažuje sa pre odcudzenie farského majetku, pričom sa odvoláva na predchodcu Pavla. TZF.