logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1028
Meno kňaza : Boleman, Štefan
Pcmeno kňaza : bolemanstefan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 507
Poradie : 146170
Citát : Boleman Stephanus.Natus 24. Apr. 1827. in Kis-Koszmály in cottu Bars. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. Jam qua diaconus in qualitate subsidiari adplicatus fuit in Nagy-Szelezsény, 30. Apr. 1850. ordinatus, tum ad Ó-Bars pro cooperatore dispositus, hinc 23. Jan. 1855. obtinuit investituram pro Alsó-Györöd, ubi † 12. Sept. 1889.
Preklad : Narodil sa 24. apríla 1827 v Malých Kozmálovciach (časť Tlmáč) v Tekovskej župe. Filozofiu a teológiu ukončil v Trnave. Už ako diakon bol vypomáhal vo Veľkých Sľažanoch, 30. apríla 1850 bol vysvätený za kňaza, a poslali ho za kaplána do Starého Tekova, nato 23. januára 1855 dostal úrad vo Veľkom Ďure, kde † 12. septembra 1889.