logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1010
Meno kňaza : Bohuslavský, Pavol
Pcmeno kňaza : bohuslavskypavol1589
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 505-506
Poradie : 145980
Citát : Bohuslaus, vel Bohuszlavszky Paulus.E civitate montana Carponensi ortus circa 1589. Fuit 1630. parochus in Zavada, quem Volfgangus Érsekujváry ADnus Nitr. in visitatione, eodem a. peracta, nominat. Ab 1636. usque 1648. fuit in Hostet (Magasfalu), de quo Georgius Draskovics in visitatione 1634. peracta notavit: Vir bonus et simplex, annos natus 45. vere coelebs, oculis lippis praeditus. Fassus est breviarium a se nunquam omitti. Modicae doctrinae et exiguus concionator, plerumque ex charta legit, quae profert. Nominatur etiam in catalogo cleri ADioec. Strig. jussu Georgii Lippay 1647. parato.
Preklad : Z vrchárskeho mesta Krupiny narodený okolo r. 1589. V r. 1630 bol farárom v Závade, ktorého uvádza nitriansky archidiakon Volfgang Érsekujváry vo vizitácii, konanej v tom istom roku. Od r. 1636 do r. 1648 bol v Hostete (Vysoká pri Morave), o ktorom Juraj Draškovič vo vizitácii konanej v r. 1634 poznamenal: Dobrý a jednoduchý muž, v 45 rokoch slobodný, oslepnutý. Priznal sa, že nikdy neprerušil modlitbu breviára. Slabého vzdelania a slabý kazateľ, číta z listu, čo hlása. Uvádza sa to aj v zozname kléru Ostrihomskej arcidiecézy, pripravenom podľa Juraja Lippaya v r. 1647.