logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 949
Meno kňaza : Blažej (Ostrihom - mesto, 1528)
Pcmeno kňaza : blazejostrihommesto1528
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 501
Poradie : 145370
Citát : Blasius.Occurrit 1528. parochus ecelesiae S. Mariae Magdalenae intra civitatem Strigoniensem. (Ex notatis Georgii Palkovics.)
Preklad : V r. 1528 sa objavuje ako farár kostola sv. Márie Magdalény v meste Ostrihom. (Zo záznamov Juraja Palkoviča.)